Uiterlijk en communicatie

Uiterlijk en communicatie

Je uiterlijke kenmerken zeggen veel over wie je bent. Ze zijn ook erg bepalend voor de boodschap die je overbrengt naar anderen. In een communicatie training wordt vaak de nadruk gelegd op de verschillende DISC of Insights typeringen. Stel je bent dominant, maar in je kleding heb je een bescheiden uitstraling, dan heb je kans dat je boodschap niet goed overkomt. Je bewust zijn van je uiterlijke kenmerken en je communicatie stijl geeft je de mogelijkheid om dit in balans te brengen. Je kunt door de juiste keuze van kleur en kledingstijl er voor zorgen dat je boodschap beter overkomt. Je kunt per situatie accenten veranderen om je boodschap te versterken of juist te verzachten. Bewustwording is de eerste stap.

workshops en trainingen

Ik verzorg workshops en trainingen (of onderdelen daarvan) waarin een koppeling wordt gelegd tussen je uiterlijke kenmerken en je communicatiestijl, karakter en gedrag. Ik combineer dit met een test of spelvorm zoals het Imagospel. Enkele mogelijkheden:

  • team building, interactie bij samenwerking en de rol van kleur
  • als onderdeel van een communicatie training
  • een informele afwisseling in een training door het gebruik van het Imagospel
  • voorbereiding van een bijeenkomst of presentatie

Meer weten?

Een invulling is altijd maatwerk. Graag overleg ik met je hoe een invulling eruit kan zien.

Jennet Broersma
T 033 4802789
ontdek je kleur en stijl communicatie en uiterlijk